Anna

święta Anna, matka Najświętszej Maryi Panny
od hebr. channah „łaska, dar”
wspomnienie obowiązkowe 26 lipca

Święta Anna należy do tych świętych, o których formalnie nie wiemy kompletnie nic. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z II wieku. Według opowieści miała pochodzić z kapłańskiej rodziny z Betlejem. Poślubiła (świętego) Joachima i zamieszkali w Jerozolimie niedaleko świątyni. Długo czekali na dziecko, modląc się, poszcząc, dając jałmużnę. Joachim był już stary, kiedy urodziła się im córeczka, której nadano imię Maria. Opowieść twierdzi dalej, że rodzice – spełniając ślub – w trzecim roku życia oddają Ją do świątyni, podobno pod opiekę (świętego) Zachariasza, męża (świętej) Elżbiety. Joachim, podeszły wiekiem, wkrótce umarł, a Anna miała jeszcze dwukrotnie wychodzić za mąż.
Nawet jeśli odrzucimy wszystkie legendy, oczywistym jest, że Jezus musiał mieć babcię (a po ludzku relacje rodzinne licząc to dwie, w końcu święty Józef też miał rodziców). Wysoce prawdopodobne, że mama Maryi była osobą świętą. Przemilczanie jej istnienia w Biblii jest oczywiste – linia przodków ze strony matki większego znaczenia i tak nie miała, a jeżeli już, to... tylko i wyłącznie poprzez należących do tej rodziny mężczyzn. Bardziej interesujące, że nigdzie nie wspomniano imienia ojca Maryi, być może dlatego, że w momencie Zwiastowania, kiedy Maryja wchodzi na karty ewangelii, Joachim już nie żył?
Święta Anna patronuje diecezji opolskiej, kobietom (zwłaszcza przy porodzie, i generalnie matkom, żonom i wdowom, a także ubogim robotnicom) i –zupełnie nie wiem dlaczego – kopiącym złoto, młynarzom, żeglarzom i powroźnikom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz