Aleksandra

święta Aleksandra z Ancyry, Aleksandra z Ankary
żeńska forma imienia Aleksander, od gr. alexein „bronić” i aner „mężczyzna” –„broniąca, troszcząca się o mężczyzn”

Żyła sobie w III wieku w Ankarze, którą wtedy nazywano Ancyrą. Została utopiona w błotnym grzęzawisku niedaleko miasta za odmowę uczestnictwa w procesji ku czci Artemidy i Ateny. Wraz z szóstką innych dziewczyn przyznających się do chrześcijaństwa poniosła wtedy śmierć.
Typowy nieskomplikowany życiorys męczennicy pierwszych wieków, w którym nacisk kładzie się na śmierć, nie na życie. A przecież męczeństwo jest tylko finałem czegoś, co było wcześniej. Ostatecznym świadectwem, że w życiu wydarzyło się wielkie, najważniejsze Spotkanie, że zawiązała się Relacja, za którą warto umierać.
Szczegółów dowiemy się na Sądzie Ostatecznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz