Agata

święta Agata, Agata z Katanii
od gr. agathos „dobry” – „dobra”, być może także w znaczeniu „dobrze urodzona”
wspomnienie obowiązkowe 5 lutego

Według opisów z V wieku, Agata urodziła się w Katanii (Sycylia) około 235 roku. Tam została chrześcijanką i złożyła ślub dozgonnego dziewictwa. I teraz pytanie: czy wiarę wyniosła od dzieciństwa z domu, czy była to jej samodzielna akcja już jako osoby zdolnej do decydowania o sobie? Tak czy inaczej, wynikałoby, że przyjęła chrzest w młodym wieku – nie zdążyła przecież jeszcze wyjść za mąż. A podobno była piękna i kandydaci pojawiali się na pęczki. Wśród nich znalazł się także Kwincjan, namiestnik Sycylii. Odmówiła, a on, urażony w swej dumie, się wściekł.
Możemy znów zaryzykować wyciągnięcie kilku wniosków: być może prawdą jest, że Agata pochodziła z „dobrej”, czyli bogatej i chyba dość ważnej sycylijskiej rodziny, skoro namiestnik chciał ją pojąć za żonę, a nie poprzestał na zwyczajnym zaliczeniu do grona kochanek. Z drugiej strony, swoją propozycję uważał zapewne za zaszczyt i dla Agaty, i dla jej rodziny, był pewien, że go z radością przyjmą jako świetną partię – i dlatego może odmowa wzbudziła taki gniew.
Jej pozycja społeczna była jednak zbyt niska, by ją uchronić – Agata zostaje aresztowana (cesarzem jest właśnie Dioklecjan, prześladowania chrześcijan trwają w całej pełni, spragniony zemsty Kwincjan ma argumentów aż nadto). Ale zabić ją tak po prostu to za mało. Na rozkaz namiestnika Agata zostaje umieszczona, jak by to ładnie powiedzieć, pod opieką właścicielki domu publicznego. I znowu wniosek: Kwincjan wiedział, dlaczego dziewczyna mu odmówiła? Tak czy inaczej, Agata podobno i tam jakoś daje sobie radę (być może rzeczywiście jest chroniona? A może, przy istnieniu opowieści o chrześcijańskich dziewicach, z których siłą próbowano zrobić prostytutki, a one – czasem z pomocą wyraźnie nadprzyrodzoną, patrz święta Agnieszka – i z tego wychodzą nietknięte, niewielu było chętnych do zadzierania z groźnym Bogiem chrześcijan?)
I Kwincjan znów się wścieka. Agata zostaje poddana torturom, między innymi odcinają jej piersi. Legenda twierdzi, że następnej nocy cudownie je odzyskała i to – o ile to możliwe wobec jej pierwotnej piękności – jeszcze ładniejsze niż przedtem. Czy to prawda, czy nie – być może takie opowieści krążą wśród Sycylijczyków. Do tego Katanią wstrząsa trzęsienie ziemi. I wygląda na to, że namiestnik ma już dosyć zamieszania wokół swej ofiary, bo każe ją po prostu zabić. Nie, nie po prostu – Agata umiera palona żywcem na rozżarzonych węglach. Był to 5 lutego 251 roku, a więc dziewczyna miała może z 15 lat.
Święta Agata jest patronką Sycylii, Katanii, ludwisarzy i piekarzy (pracujących w wysokich temperaturach), kobiet karmiących i cierpiących na choroby piersi, wzywa się ją także w razie pożaru, wybuchu wulkanu, trzęsienia ziemi bądź innego kataklizmu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz